FANDOM


ICON 编号 名称 势力 兵种 星级
001s.png
No.001 【阿瞒】曹操 剑兵 ★★☆☆☆
002s.png
No.002 【大雄放荡】曹操 剑兵 ★★★☆☆
003s.png
No.003 【北部尉】曹操 剑兵 ★★★★☆
004s.png
No.004 【东郡太守】曹操 剑兵 ★★★★★
Ch 21200001 s.png
No.005 【碧眼儿】孙权 剑兵 ★★☆☆☆
Ch 22200002 s.png
No.006 【天真的狩猎者】孙权 剑兵 ★★★☆☆
007s.png
No.007 【年轻的狮子】孙权 剑兵 ★★★★☆
008s.png
No.008 【孙吴主公】孙权 剑兵 ★★★★★
009s.png
No.009 【楼桑村】刘备 剑兵 ★★☆☆☆
010s.png
No.010 【孝顺儿子】刘备 剑兵 ★★★☆☆
011s.png
No.011 【启程】刘备 剑兵 ★★★★☆
012s.png
No.012 【平原之相】刘备 剑兵 ★★★★★
013s.png
No.013 【四世三公】袁绍 剑兵 ★★☆☆☆
014s.png
No.014 【濮阳县令】袁绍 剑兵 ★★★☆☆
015s.png
No.015 【奔走遊侠】袁绍 剑兵 ★★★★☆
016s.png
No.016 【反董卓盟主】袁绍 剑兵 ★★★★★
017s.png
No.017 【袁家之血】袁术 剑兵 ★★☆☆☆
018s.png
No.018 【虎贲中郎将】袁术 剑兵 ★★★☆☆
019s.png
No.019 【兵粮不送】袁术 剑兵 ★★★★☆
020s.png
No.020 【袁家对立】袁术 剑兵 ★★★★★
021s.png
No.021 【西凉谋略家】贾诩 鬼谋 ★★☆☆
022s.png
No.022 【张绣心腹】贾诩 鬼谋 ★★★☆
023s.png
No.023 【深谋远虑】贾诩 鬼谋 ★★★★
024s.png
No.024 【解衣推食】鲁肃 神算 ★★☆☆
025s.png
No.025 【先见之明】鲁肃 神算 ★★★☆
026s.png
No.026 【周瑜举荐】鲁肃 神算 ★★★★
027s.png
No.027 【名外交官】伊籍 神算 ★★☆☆
028s.png
No.028 【的卢指摘】伊籍 神算 ★★★☆
029s.png
No.029 【进攻益州】伊籍 神算 ★★★★
030s.png
No.030 【清流士大夫】卢植 神算 ★★☆☆
031s.png
No.031 【博士出仕】卢植 神算 ★★★☆
032s.png
No.032 【刘备之师】卢植 神算 ★★★★
033s.png
No.033 【忠义之士】高顺 骑兵 ★★☆☆
034s.png
No.034 【飞将的左右手】高顺 骑兵 ★★★☆
035s.png
No.035 【陷阵营】高顺 骑兵 ★★★★
No.036 (空)
No.037 (空)
038s.png
No.038 祖茂 剑兵 ★☆
039s.png
No.039 【诱饵】祖茂 剑兵 ★★
040s.png
No.040 【黄巾改心】廖化 枪兵 ★☆
041s.png
No.041 【身经百战】廖化 枪兵 ★★
042s.png
No.042 朱儁 剑兵 ★☆
043s.png
No.043 【讨伐黄巾】朱儁 剑兵 ★★
044s.png
No.044 张宝 鬼谋 ★☆
045s.png
No.045 【地公将军】张宝 鬼谋 ★★
046s.png
No.046 王朗 神算 ★☆
047s.png
No.047 【会稽太守】王朗 神算 ★★
No.048 (空)
No.049 (空)
050s.png
No.050 糜竺 神算 ★☆
051s.png
No.051 【赴荊州使者】糜竺 神算 ★★
Ch 40600010 s.png
No.052 赵忠 鬼谋 ★☆
Ch 41600011 s.png
No.053 【灵帝心中之母】赵忠 鬼谋 ★★
Ch 50200010 s.png
No.054 马元义 剑兵 ★☆
Ch 51200011 s.png
No.055 【黄巾头目】马元义 剑兵 ★★
056s.png
No.056 程昱 神算 ★★☆
057s.png
No.057 【心腹】程昱 神算 ★★★
058s.png
No.058 朱治 神算 ★★☆
059s.png
No.059 【东吴旧臣】朱治 神算 ★★★
060s.png
No.060 孙乾 神算 ★★☆
061s.png
No.061 【谏言之人】孙乾 神算 ★★★
Ch 41600012 s.png
No.062 张让 鬼谋 ★★☆
Ch 42600013 s.png
No.063 【宦官第一人】张让 鬼谋 ★★★
Ch 51200012 s.png
No.064 张梁 剑兵 ★★☆
Ch 52200013 s.png
No.065 【人公将军】张梁 剑兵 ★★★
No.066 (空)
No.067 (空)
068s.png
No.068 韩当 蛮兵 ★★☆
069s.png
No.069 【征讨山越】韩当 蛮兵 ★★★
No.070 (空)
No.071 (空)
072s.png
No.072 黄祖 弓兵 ★★☆
073s.png
No.073 【孙家仇敌】黄祖 弓兵 ★★★
Ch 51200014 s.png
No.074 徐荣 剑兵 ★★☆
Ch 52200015 s.png
No.075 【迎击奸雄】徐荣 剑兵 ★★★
076s.png
No.076 夏侯惇 剑兵 ★★☆
077s.png
No.077 【裨将军】夏侯惇 剑兵 ★★★
078s.png
No.078 孙策 剑兵 ★★☆
079s.png
No.079 【少年英雄】孙策 剑兵 ★★★
080s.png
No.080 关羽 枪兵 ★★☆
081s.png
No.081 【侠义之杰】关羽 枪兵 ★★★
082s.png
No.082 曹仁 骑兵 ★★☆
083s.png
No.083 【别部司马】曹仁 骑兵 ★★★
084s.png
No.084 周瑜 鬼谋 ★★☆
085s.png
No.085 【美周郎】周瑜 鬼谋 ★★★
086s.png
No.086 张飞 枪兵 ★★☆
087s.png
No.087 【燕人】张飞 枪兵 ★★★
088s.png
No.088 皇甫嵩 剑兵 ★☆
089s.png
No.089 【汉之义臣】皇甫嵩 剑兵 ★★
Ch 40600036 s.png
No.090 蹇硕 鬼谋 ★☆
Ch 41600037 s.png
No.091 【近卫军统领】蹇硕 鬼谋 ★★
092s.png
No.092 刘表 剑兵 ★★☆
093s.png
No.093 【荆州刺史】刘表 剑兵 ★★★
Ch 50700036 s.png
No.094 波才 蛮兵 ★☆
Ch 51700037 s.png
No.095 【黄巾勇士】波才 蛮兵 ★★
Ch 50700038 s.png
No.096 张曼成 蛮兵 ★☆
Ch 51700039 s.png
No.097 【黄巾烈士】张曼成 蛮兵 ★★
098s.png
No.098 李傕 剑兵 ★☆
099s.png
No.099 【恶逆之将】李傕 剑兵 ★★
100s.png
No.100 郭汜 鬼谋 ★☆
101s.png
No.101 【残虐之将】郭汜 鬼谋 ★★
102s.png
No.102 【大斧】徐晃 蛮兵 ★★★☆☆
103s.png
No.103 【官渡武勇】徐晃 蛮兵 ★★★★☆
104s.png
No.104 【江贼出身】周泰 蛮兵 ★★★☆☆
105s.png
No.105 【讨伐黄祖】周泰 蛮兵 ★★★★☆
106s.png
No.106 【老将】严颜 剑兵 ★★★☆☆
107s.png
No.107 【张飞心服】严颜 剑兵 ★★★★☆
108s.png
No.108 【袁家勇将】颜良 枪兵 ★★★☆☆
109s.png
No.109 【白马战】颜良 枪兵 ★★★★☆
110s.png
No.110 【西方乱雄】韩遂 蛮兵 ★★★☆☆
111s.png
No.111 【镇西将军】韩遂 蛮兵 ★★★★☆
112s.png
No.112 【曹家正室】丁夫人 神算 ★★★☆☆
113s.png
No.113 【悲叹】丁夫人 神算 ★★★★☆
Ch 22100018 s.png
No.114 【孙家幺女】孙尚香 弓兵 ★★★☆☆
115s.png
No.115 【射杀目标】孙尚香 弓兵 ★★★★☆
Ch 32500018 s.png
No.116 【才智之女】黄月英 神算 ★★★☆☆
Ch 33500019 s.png
No.117 【诸葛夫人】黄月英 神算 ★★★★☆
Ch 42600018 s.png
No.118 【献帝妃】伏皇后 鬼谋 ★★★☆☆
119s.png
No.119 【铲除曹操】伏皇后 鬼谋 ★★★★☆
Ch 52600018 s.png
No.120 【未亡人】邹氏 鬼谋 ★★★☆☆
121s.png
No.121 【倾国美女】邹氏 鬼谋 ★★★★☆
122s.png
No.122 【弓箭达人】夏侯渊 弓兵 ★★★☆☆
123s.png
No.123 【疾风弓】夏侯渊 弓兵 ★★★★☆
Ch 22300020 s.png
No.124 【铁脊蛇矛】程普 枪兵 ★★★☆☆
125s.png
No.125 【孙吴元老】程普 枪兵 ★★★★☆
Ch 32400020 s.png
No.126 【勇猛果敢】马超 骑兵 ★★★☆☆
127s.png
No.127 【锦马超】马超 骑兵 ★★★★☆
Ch 42400020 s.png
No.128 【袁家猛将】文丑 骑兵 ★★★☆☆
129s.png
No.129 【界桥突进】文丑 骑兵 ★★★★☆
Ch 52700020 s.png
No.130 【豪杰】华雄 蛮兵 ★★★☆☆
131s.png
No.131 【汜水关守将】华雄 蛮兵 ★★★★☆
132s.png
No.132 【曹丕宠爱】甄姬 鬼谋 ★★★★☆☆
133s.png
No.133 【雪肤花貌】甄姬 鬼谋 ★★★★★☆
Ch 23500022 s.png
No.134 【吴家才女】吴夫人 神算 ★★★★☆☆
Ch 24500023 s.png
No.135 【孙策谏言】吴夫人 神算 ★★★★★☆
Ch 33300022 s.png
No.136 【燕人之女】张姬 枪兵 ★★★★☆☆
Ch 34300023 s.png
No.137 【蛇矛女子】张姬 枪兵 ★★★★★☆
138s.png
No.138 【选入后宫】何皇后 鬼谋 ★★★★☆☆
139s.png
No.139 【后宫毒蛇】何皇后 鬼谋 ★★★★★☆
Ch 53100022 s.png
No.140 【武勇之姬】吕姬 弓兵 ★★★★☆☆
141s.png
No.141 【飞将之姬】吕姬 弓兵 ★★★★★☆
Ch 14200024 s.png
No.142 【独眼将军】夏侯惇 剑兵 ★★★★★☆
Ch 15200025 s.png
No.143 【罗刹】夏侯惇 剑兵 ★★★★★★
144s.png
No.144 【江东之虎】孙坚 剑兵 ★★★★★☆
145s.png
No.145 【夺回帝都】孙坚 剑兵 ★★★★★★
Ch 34300024 s.png
No.146 【蛇矛猛者】张飞 枪兵 ★★★★★☆
147s.png
No.147 【万夫不当】张飞 枪兵 ★★★★★★
Ch 44200024 s.png
No.148 【肉铺掌柜】何进 剑兵 ★★★★★☆
149s.png
No.149 【大将军】何进 剑兵 ★★★★★★
Ch 54600024 s.png
No.150 【绝世之美】貂蝉 鬼谋 ★★★★★☆
151s.png
No.151 【美女连环】貂蝉 鬼谋 ★★★★★★
Ch 14300026 s.png
No.152 【恶来】典韦 枪兵 ★★★★★☆
Ch 15300027 s.png
No.153 【亲卫队长】典韦 枪兵 ★★★★★★
Ch 24600026 s.png
No.154 【小霸王盟友】周瑜 鬼谋 ★★★★★☆
155s.png
No.155 【孙吴名将】周瑜 鬼谋 ★★★★★★
Ch 34400026 s.png
No.156 【一阵风】赵云 骑兵 ★★★★★☆
157s.png
No.157 【单骑驱长坂】赵云 骑兵 ★★★★★★
Ch 44500026 s.png
No.158 【命运多舛】蔡文姬 神算 ★★★★★☆
159s.png
No.159 【胡笳十八拍】蔡文姬 神算 ★★★★★★
160s.png
No.160 【大贤良师】张角 鬼谋 ★★★★★☆
161s.png
No.161 【黄天当立】张角 鬼谋 ★★★★★★
162s.png
No.162 鲍信 枪兵 ★☆
163s.png
No.163 【救出曹操】鲍信 枪兵 ★★
164s.png
No.164 陈武 枪兵 ★☆
Ch 21300029 s.png
No.165 【奋战合肥】陈武 枪兵 ★★
166s.png
No.166 简雍 鬼谋 ★☆
167s.png
No.167 【刘备旧识】简雍 鬼谋 ★★
168s.png
No.168 张郃 枪兵 ★☆
169s.png
No.169 【平狄将军】张郃 枪兵 ★★
No.170 (空)
No.171 (空)
172s.png
No.172 【刚腕】周仓 枪兵 ★★☆
173s.png
No.173 【关羽亲信】周仓 枪兵 ★★★
Ch 22700032 s.png
No.174 【挥舞铁鞭】黄盖 蛮兵 ★★★☆☆
Ch 23700033 s.png
No.175 【孙吴忠老】黄盖 蛮兵 ★★★★☆
Ch 52600028 s.png
No.176 【枭雄】董卓 鬼谋 ★★★☆☆
177s.png
No.177 【蹂躏洛阳】董卓 鬼谋 ★★★★☆
178s.png
No.178 【五将笔头】张辽 骑兵 ★★★★★★
Ch 25100034 s.png
No.179 【千射万箭】太史慈 弓兵 ★★★★★★
Ch 35300032 s.png
No.180 【美髯公】关羽 枪兵 ★★★★★★
Ch 45500028 s.png
No.181 【乱世帝】献帝 神算 ★★★★★★
Ch 55400091 s.png
No.182 【义愤之火】马超 骑兵 ★★★★★★
Ch 52600031 s.png
No.183 【群雄指南】管辂 鬼谋 ★★★
Ch 53600032 s.png
No.184 【群雄大指南】司马徽 鬼谋 ★★★★
Ch 54600033 s.png
No.185 【群雄超指南】于吉 鬼谋 ★★★★★
Ch 42600029 s.png
No.186 【汉军指南】管辂 鬼谋 ★★★
Ch 43600030 s.png
No.187 【汉军大指南】司马徽 鬼谋 ★★★★
Ch 44600031 s.png
No.188 【汉军超指南】于吉 鬼谋 ★★★★★
Ch 45200032 s.png
No.189 【檄文公知】袁绍 剑兵 ★★★★★★☆
Ch 46200033 s.png
No.190 【官渡决战】袁绍 剑兵 ★★★★★★★
191s.png
No.191 【战鬼】吕布 骑兵 ★★★★★★☆
192s.png
No.192 【赤兔疾驰】吕布 骑兵 ★★★★★★★
193s.png
No.193 曹军剑兵 剑兵 ★☆
194s.png
No.194 【高级】曹军剑兵 剑兵 ★★
195s.png
No.195 孙军弓兵 弓兵 ★☆
196s.png
No.196 【高级】孙军弓兵 弓兵 ★★
197s.png
No.197 刘军枪兵 枪兵 ★☆
198s.png
No.198 【高级】刘军枪兵 枪兵 ★★
199s.png
No.199 汉军剑兵 剑兵 ★☆
200s.png
No.200 【高级】汉军剑兵 剑兵 ★★

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基